GIỚI THIỆU

Đây, là Vũ Minh Nguyên:

Xin chào! SongNgư.xyz đây! Mình sinh năm 2005, là một Bạch Dương lai Song Ngư, hiện nay tình nguyện cho một số các dự án kĩ thuật liên quan tới MediaWiki cũng như các website theo định dạng wiki.