GIỚI THIỆU

Đây, là Vũ Minh Nguyên:

Xin chào! SongNgư.xyz đây! Mình sinh năm 2005, là một Bạch Dương lai Song Ngư, hiện nay đang là sinh viên năm cuối trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cao Su tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Dự tính nếu mọi thứ đi theo đúng kế hoạch, mình sẽ làm việc cho Viettel Construction.

Là quản trị viên của:

Biên dịch tiếng Việt cho: