BIÊN DỊCH

BRAWLIFY

Một công cụ hữu ích cho việc theo dõi và hỗ trợ tiến trình chơi Brawl Stars của bạn. Nay đã hỗ trợ Tiếng Việt!

Đừng quên dùng mã nhà tạo nội dung BRAWLIFY trong các game của Supercell hoặc khi mua hàng trên Supercell Store để ủng hộ dự án!

Cũng như Brawlify, Clash of Stats cho phép bạn theo dõi và lên kế hoạch cho các hoạt động của bạn trong Clash of Clans! Nay đã hỗ trợ Tiếng Việt.

Đừng quên dùng mã nhà tạo nội dung COS trong các game của Supercell hoặc khi mua hàng trên Supercell Store để ủng hộ dự án!