Biên dịch

BRAWLIFY

Một công cụ hữu ích cho việc theo dõi và hỗ trợ tiến trình chơi Brawl Stars của bạn. Nay đã hỗ trợ Tiếng Việt!

Đừng quên dùng mã nhà tạo nội dung: Brawlify trong cửa hàng Brawl Stars để ủng hộ dự án!

CLASH OF STATS

Cũng như Brawlify, Clash of Stats cho phép bạn theo dõi và lên kế hoạch cho các hoạt động của bạn trong Clash of Clans! Nay đã hỗ trợ Tiếng Việt.

Đừng quên dùng mã nhà tạo nội dung: COS trong trò chơi để ủng hộ dự án!